Незабаром для Б.Хмельницького стає очевидним формальний харак­тер підтримки з боку Туреччини, і знову активізується проросійська спря­мованість зовнішньої політики козацької держави. Тут бік гетьмана взяла більшість старшини. Для неї визначальними були такі чинники, як спільна релігія, близькість мов і культур, спільність історичної пам'яті і, що істотно, військово-політична слабкість Росії порівняно з Туреччиною, що давало шанс більш повної самостійності майбутньої Української держави.

у нас заказать уборку квартиры балабаново цена

Польща не полишила своїх агресивних планів щодо Україні. У березні 1654 р. її військо вдерлося на землі Поділля, Волині і Брацлавщини. Зго­дом головні воєнні дії розгорнулися в Білорусі та на Смоленщині. Туди ви рушили 20 тис. козаків. До кінця 1654 р. українсько-московське військо зму­сило ворога відступити. Але Польща, утворивши коаліцію з Кримським ханством, знову розгорнула бойові дії в Україні.

Побоюючись шведської загрози, навесні 1655 р. Москва і Варшава пішли на зближення. Наступного року було укладено московсько-польське Вільненське перемир'я. Українських делегатів на переговори у Вільно не допустили, хоча там і ставилося питання про повернення Украї­ни під владу короля.

Белькыс/Зеугма
Античный город Белькыс/Зеугма был построен одним из генералов Александра Македонского Селекуос Никатором в третьем столетии до н. э. в 10 км восточнее от г. Газиантеп. Зеугма располагалась на берегу реки Евфрат, которая с древних времен соединяла Анатолию и Месопотамию. Город был известен как крупная военная база, ставшая домом для тре ...

Кровная месть у народов Кавказа
Наиболее яркой нормой обычного права на Северном Кавказе в прошлые века являлась повсеместно распространенная кровная месть. Поводом для кровной мести были убийство, ранение, похищение девушки, захват земли, оскорбление гостя, чести, домашнего очага, почитавшегося у горцев, и т.д. Будучи обычаем родового строя, кровная месть сохранилась ...

«Договор, основанный на мире и родстве».
В 198 г. до н. э., после переговоров между двумя государствами, был составлен и подписан «договор, основанный на мире и родстве». Этот договор, сохранявший свою силу на протяжение примерно шестидесяти лет, фактически сделал Китай зависимым от государства хуннов. Согласно договору, одна из знатных девушек из императорского рода должна бы ...