Незабаром для Б.Хмельницького стає очевидним формальний харак­тер підтримки з боку Туреччини, і знову активізується проросійська спря­мованість зовнішньої політики козацької держави. Тут бік гетьмана взяла більшість старшини. Для неї визначальними були такі чинники, як спільна релігія, близькість мов і культур, спільність історичної пам'яті і, що істотно, військово-політична слабкість Росії порівняно з Туреччиною, що давало шанс більш повної самостійності майбутньої Української держави.

обнинск купить щебень на ресурсе

Польща не полишила своїх агресивних планів щодо Україні. У березні 1654 р. її військо вдерлося на землі Поділля, Волині і Брацлавщини. Зго­дом головні воєнні дії розгорнулися в Білорусі та на Смоленщині. Туди ви рушили 20 тис. козаків. До кінця 1654 р. українсько-московське військо зму­сило ворога відступити. Але Польща, утворивши коаліцію з Кримським ханством, знову розгорнула бойові дії в Україні.

Побоюючись шведської загрози, навесні 1655 р. Москва і Варшава пішли на зближення. Наступного року було укладено московсько-польське Вільненське перемир'я. Українських делегатів на переговори у Вільно не допустили, хоча там і ставилося питання про повернення Украї­ни під владу короля.

Результаты реформы
Результаты реформы характеризуются быстрым ростом аграрного производства, увеличением емкости внутреннего рынка, возрастанием экспорта сельскохозяйственной продукции, причем торговый баланс России приобретал все более активный характер. В результате удалось не только вывести сельское хозяйство из кризиса, но и превратить его в доминанту ...

Обязательства.
В законах Хаммурапи имеется ряд статей, регулировавших аренду земли, которая играла, очевидно, большую роль в земельных отношениях того времени. Плата за арендованное поле равнялась обычно 1/3 урожая. При аренде на условиях отдачи половины урожая арендодатель обязывался участвовать в расходах или в работе по обработке поля. Сад, которы ...

Другая сторона юаня
Действительно, за последние 50 лет в Тибете произошли коренные изменения – из средневековой страны, закрытой от внешнего мира, он превратился в активно развивающийся район, привлекающий как инвесторов, так и туристов. Жизненный уровень самих тибетцев увеличился в десятки раз. И все эти изменения – результат социально – экономической пол ...