Незабаром для Б.Хмельницького стає очевидним формальний харак­тер підтримки з боку Туреччини, і знову активізується проросійська спря­мованість зовнішньої політики козацької держави. Тут бік гетьмана взяла більшість старшини. Для неї визначальними були такі чинники, як спільна релігія, близькість мов і культур, спільність історичної пам'яті і, що істотно, військово-політична слабкість Росії порівняно з Туреччиною, що давало шанс більш повної самостійності майбутньої Української держави.

Польща не полишила своїх агресивних планів щодо Україні. У березні 1654 р. її військо вдерлося на землі Поділля, Волині і Брацлавщини. Зго­дом головні воєнні дії розгорнулися в Білорусі та на Смоленщині. Туди ви рушили 20 тис. козаків. До кінця 1654 р. українсько-московське військо зму­сило ворога відступити. Але Польща, утворивши коаліцію з Кримським ханством, знову розгорнула бойові дії в Україні.

Побоюючись шведської загрози, навесні 1655 р. Москва і Варшава пішли на зближення. Наступного року було укладено московсько-польське Вільненське перемир'я. Українських делегатів на переговори у Вільно не допустили, хоча там і ставилося питання про повернення Украї­ни під владу короля.

Перестройка и возрождение политического плюрализма 1985-1991 гг.
В марте 1985 года после смерти К.У. Черненко Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран М.С. Горбачев. На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года полноправными членами Политбюро ЦК КПСС стали сторонники Горбачёва: секретари ЦК КПСС Е.К. Лигачёв и Н.И. Рыжков, Председатель КГБ СССР В.М. Чебриков; кандидатом в члены Политбюро - Маршал Советс ...

Процедура избрания князя. Выдвижение кандидатуры князя
В зависимости от того, кому принадлежит инициатива, выдвижение может быть внутри территориальным и внешним. По отношению к вечевой стадии можно выделить выдвижение, обособленное от веча и вечевое. Последнее точнее будет назвать "предложением" кандидатуры вечу. К внутри территориальной форме выдвижения относятся те случаи, ког ...

Что надо для реальной интеграции
В этих непростых условиях России при разработке внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии в отношении стран СНГ и всего постсоветского пространства необходимо: · Во-первых, определиться с более чёткой иерархией интеграционных приоритетов РФ на постсоветском пространстве, чтобы отказаться от множественности порой совсем неэффек ...